Vilka samband finns det mellan alkohol och våld? Hur ser våld ut ur ett globalt perspektiv?

Alkohol och våld

Materialet lyfter bland annat skillnader som finns mellan hur våld drabbar män respektive kvinnor och barn, vilka samband det finns mellan alkohol och våld samt vilka konsekvenser våld i nära relationer kan medföra. "Alkohol och våld" är ett studiematerial från Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

Studiematerial: Alkohol och våld (PDF)

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.