Materialet lyfter bland annat skillnader som finns mellan hur våld drabbar män respektive kvinnor och barn, vilka samband det finns mellan alkohol och våld samt vilka konsekvenser våld i nära relationer kan medföra. "Alkohol och våld" är ett studiematerial från Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

Studiematerial: Alkohol och våld (PDF)
Kontakta din lokala avdelning för att starta en cirkel och ta del av studieplanen.