Alkohol och cancer är temat på den årliga forskningsrapporten som ges ut i samarbete med IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring missbruk, riskbruk och beroende (CERA). Studieplanen är framtagen av oss på NBV.

En ny forskningsrapport om kopplingen mellan alkohol och cancer har precis lanserats, och till den en studieplan med fördjupande och intressanta frågor.

Material:

Studieplan
Rapport