Ett gemensamt ansvar

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol.

Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga

  • Pappans alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och möjligen också på kommande generationer genom att alkohol orsakar förändringar i spermiernas arvsmassa.
  • Sannolikheten ökar för att den gravida fortsätter att dricka alkohol under graviditeten om partnern dricker alkohol, särskilt om partnern har ett riskbruk eller har en hög konsumtion. Trots det ändrar mycket få partners sitt drickande under graviditeten.
  • Mäns berusningsdrickande är kopplat till partnervåld under en graviditet ökar risken ytterligare.

Länk till rapporten (IOGT-NTO)

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - Ett gemensamt ansvar Studieplan (pdf)

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - Ett gemensamt ansvar Studieplan (tryck pdf)

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.