Till huvudinnehållet

Diskussionsfrågor till tredje träffen

Femte myten handlar om cannabis som läkemedel. Inledningsvis får vi veta att den amerikanska
legaliseringsrörelsen har som huvudstrategi att jämställa cannabis med läkemedel. Detta görs även i
Sverige.
• Sista meningen i kapitlet lyder ”Även om cannabis mot all förmodan skulle godkännas som
  läkemedel är det givetvis inget argument för legalisering av annat bruk”. Ändå verkar
  legaliseringsrörelsen ha det som bärande strategi. Varför tror ni att de har det?
• De mediciner som finns på marknaden är alltså cannabinoider och inte cannabis. Vad är
  skillnaden?
• I texten beskrivs till exempel Kalifornien som först legaliserade cannabis i medicinskt syfte
  redan på 00-talet och som den 1 januari 2018 legaliserade även för rekreationellt syfte.
  Legaliseringen genomfördes trots att forskningen kan uppvisa få goda argument och trots
  avrådan från samtliga amerikanska läkarorganisationer. Hur kan det ha blivit så här?

Sjätte myten handlar om att man blir lugn och fridsam av cannabis. Texten beskriver att det typiska
cannabisruset gör att man är lugn och avslappnad men att bilden inte är så enkel.
• Texten beskriver ett flertal extrema våldsbrott där gärningsmannen, enligt tidningsuppgifter,
  varit storkonsumenter av cannabis. Kände ni till detta? Är media bra på att beskriva
  kopplingar mellan narkotika och våldsbrott?
• Om vi leker med tanken att all forskning enhälligt skulle peka på att man blir lugn och fredlig
  av cannabisanvändning (vilket alltså inte är fallet), skulle det ändå vara ett starkt argument
  för att legalisera drogen?
• Texten beskriver ett flertal studier med motsägelsefulla eller otydliga forskningsresultat. Hur
   vana är ni att tolka forskningsresultat? Tror ni att mottagarens ideologiska position påverkar
   hur vi tolkar och förhåller oss till forskning om till exempel narkotika? Är journalister och
   debattörer i Sverige bra på att beskriva forskningsläget gällande till exempel cannabis?

Sjunde myten handlar om att förbud inte hjälper. Som bevis mot denna myt lyfts till exempel
Colorado som legaliserat cannabis sen några år tillbaka.
• När legaliseringsförespråkare hävdar att förbud inte hjälper, vad menar de då? Vad är det
  som blir bättre, enligt dem, om drogen görs laglig?
• I texten beskrivs jämförande siffror mellan Portugal och Sverige. Skulle användandet öka om
  man legaliserade cannabis i Sverige? Vad skulle man kunna sätta in för åtgärder för att trots
  allt minska skadeverkningarna, vid en eventuell legalisering?
• Myten om att legalisering skulle skada den svarta marknaden är stark. Hur kommer det sig?

Åttonde och sista myten handlar om att cannabis förbjöds av en slump. Texten beskriver tvärtemot
denna myt att arbetet varit systematiskt och medvetet, inte minst inom ramen för FN:s
internationella arbete.
• Vad känner ni till om FN:s allmänna narkotikakonvention?

Snart är denna studiecirkel slut men diskutera gärna denna sista fråga:
• Vilket eller vilka argument tycker ni är starkast för att cannabis fortsatt ska vara en olaglig
  drog?
• Skulle ni känna er bekväma med att ta diskussionen med en person som förespråka
  legalisering av cannabis?
• Vad vill ni lära er mer av?

Nästa sida:

Källor