Diskussionsfrågor till tredje träffen

Femte myten handlar om cannabis som läkemedel. Inledningsvis får vi veta att den amerikanska legaliseringsrörelsen har som huvudstrategi att jämställa cannabis med läkemedel. Detta görs även i Sverige.

 

-Numera används begreppet ”medicinsk cannabis” flitigt. Vad det inkluderar är dock inte definierat och det får ofta en bredare betydelse än cannabinoidbaserade läkemedel. Vad kan det finnas för syfte med att använda ett begrepp som ”medicinsk cannabis”? Vi talar ju aldrig om ”medicinsk koka” eller ”medicinsk opium”?

-De läkemedel som är godkända i Sverige är baserade på cannabinoider och inte cannabis. Vad är skillnaden?

-I texten beskrivs till exempel Kalifornien som först legaliserade cannabis i medicinskt syfte och tio år senare, 2018. legaliserade även för rekreationell användning. Legaliseringen genomfördes trots svag evidens när det gäller medicinska effekter och trots avrådan från samtliga amerikanska läkarorganisationer. Hur kan det ha blivit så här?

 

Ny avdelare blad.png

Sjätte myten handlar om att CBD framställs som en hälsokur, men att forskningen på området fortfarande är för svag och att fler studier behövs för att kunna fastställa både eventuella positiva och negativa effekter.

 

-Trots att evidensen för positiva effekter av CBD är svag och forskningsläget är oklart vad gäller biverkningar, satsas det stort på CBD i produkter som hälsokost och kosmetika. Varför tror ni att det investeras så stora pengar i dessa produkter?

-Har ni mött någon reklam eller annan marknadsföring, exempelvis genom kända personer eller influensers, för CBD-produkter? Vad handlade reklamen eller inläggen om? Vem tror ni att de vände sig till?

-Tror ni att dessa produkter, som inte klassas som narkotika så länge de inte innehåller THC, påverkar synen på cannabis i stort – och i så fall hur och varför?

 

Ny avdelare blad.png

Sjunde myten handlar om att man blir lugn och fridsam av cannabis. Texten beskriver att det typiska cannabisruset gör att man är lugn och avslappnad men att bilden inte är så enkel.

 

Om vi leker med tanken att all forskning enhälligt skulle peka på att man blir lugn och fredlig av cannabisanvändning (vilket alltså inte är fallet), skulle det ändå vara ett starkt argument för att legalisera drogen?

Texten beskriver ett flertal studier med motsägelsefulla eller otydliga forskningsresultat. Hur vana är ni att tolka forskningsresultat? Tror ni att mottagarens ideologiska position påverkar hur vi tolkar och förhåller oss till forskning om till exempel narkotika? Är journalister och debattörer i Sverige bra på att beskriva forskningsläget gällande till exempel cannabis?

 

Ny avdelare blad.png

Åttonde och sista myten handlar om att förbud inte hjälper. Som bevis mot denna myt lyfts till exempel Colorado som legaliserat cannabis sen några år tillbaka.

 

-När legaliseringsförespråkare hävdar att förbud inte hjälper, vad menar de då? Vad är det som blir bättre, enligt dem, om drogen görs laglig?

-Erfarenheterna från de länder och delstater som legaliserat cannabis är att den illegala marknaden minskar, men ändå kvarstår till stor del. Vad tror ni att det beror på?

-I texten beskrivs jämförande siffror mellan Portugal och Sverige. När Portugal, i samband med avkriminaliseringen, införde stora satsningar på vård och behandling lyckades de få ner narkotikadödligheten. Denna har dock stigit igen, då resurserna till vård nu minskat. Samtidigt har konsumtionen av cannabis i Portugal ökat de senaste åren. I Sverige har vi en låg konsumtion av cannabis, men en hög narkotikadödlighet. Vad kan vi lära av exemplet Portugal?

 

ny avdelare grön 2.png

Snart är denna studiecirkel slut men diskutera gärna denna sista fråga:

 

Vilket eller vilka argument tycker ni är starkast för att cannabis fortsatt ska vara en olaglig drog?

Skulle ni känna er bekväma med att ta diskussionen med en person som förespråkar legalisering av cannabis?

Vad vill ni lära er mer av?

Nästa sida:

Länkar och tips