Till huvudinnehållet

Träff 3: De 4 sista myterna om cannabis

Inför denna träff ska alla deltagare ha läst sidorna 16 - 29 i Pelle Olssons ”8 myter om cannabis 3.0”,
det vill säga de fyra sista myterna om cannabis.

Tips till dig som cirkelledare
Det här är studiecirkelns sista träff. Passa på att kolla av med gruppen om det är något särskilt de vill
diskutera, utöver diskussionsfrågorna här nedan.

Stäm också av intresset att lära er mer om detta ämne. NBV har en fördjupande studiecirkel som
heter Cannabislotsen. Hör av dig till din NBV-kontakt om intresse finns.

Avsluta gärna med en runda: Låt alla säga något som varit extra bra med er studiecirkel och något
man särskilt kommer att minnas.

LÄNK TILL PDF OM MYT - 5-8

Nästa sida:

Diskussionsfrågor till tredje träffen