Diskussionsfrågor till andra träffen

Första myten handlar om att cannabis inte alls är så farligt som många tror. I häftet beskrivs delar av den nya forskning som finns, men det pekas också på behovet av ytterligare kunskap.

 

-Hur farligt verkar cannabis vara, om ni jämför med andra former av narkotika eller saker i samhället som är farligt? Tillräckligt farligt för att motivera en omfattande skyddspolitik?

-Vilka risker och skador med cannabis kände ni till innan? Hur kommer det sig?

-Tycker ni att cannabisens skadeverkningar lyfts fram i den svenska debatten om cannabis? Hur kan de lyftas och spridas bättre?

 

Ny avdelare blad.png

Andra myten handlar om att alkohol är mycket värre och att detta skulle vara ett argument för att legalisera eller avkriminalisera cannabis.

 

-Det är tydligt att alkoholens och cannabisens skadeverkningar är olika. Hur relevant är det att jämföra dessa två droger?

-När man rökt cannabis kan kognitiva förmågor, som inlärningsförmåga och korttidsminne, påverkas i flera dygn efteråt. Vissa cannabinoider, som THC, lagras i fettvävnaden och kan finnas kvar i kroppen i flera veckor. Det betyder inte att personen upplever något rus, men kan ge positivt utslag på ett drogtest. Vad kan det innebära för individen? För samhället?

-Ibland talas det om att ungas minskade alkoholkonsumtion i Sverige beror på att de istället använder cannabis – men studier visar att de som använder cannabis snarare dricker mer alkohol. Vad tror ni att det beror på?

 

Ny avdelare blad.png

Tredje myten handlar om att alla har rökt på. All form av forskning visar att detta inte stämmer och att användandet varierar rejält i olika delar av världen.

 

-I Sverige är användandet av cannabis relativt lågt. Varför tror ni att det är så?

-I den pågående narkotikadebatten ges ibland bilden av att cannabisanvändandet är mer utbrett än vad det egentligen är. Vilka anledningar kan det finnas till det?

-Jämför siffrorna för global användning och användning i Colorado på sidan 24 – varför är skillnaden så stor tror ni?

-Vilken betydelse har fakta och kunskap om konsumtion och drogvanor för svensk narkotikapolitik?

 

Ny avdelare blad.png

Fjärde myten handlar om att en del tycker att det är en rättighet att få använda cannabis. Frågan handlar givetvis om individens och kollektivets frihet, som så ofta när det gäller skyddspolitik.

 

-Ska individen få bestämma själv om hen vill nyttja cannabis och andra droger? Vilka skäl tycker du finns för ett förbud av dessa produkter och därmed en begränsning av användarens frihet?

-Texten pekar bland annat på barns rätt att skyddas från olaglig narkotika. Hur ser du på omgivningens rätt till frihet och hur cannabis begränsar omgivningen?

-På sidan 29 beskrivs ett flertal yrken som skulle vara olämpliga att utföra under påverkan av cannabis, kan ni komma på fler utifrån det ni nu har lärt er?

Nästa sida:

Träff 3: De 4 sista myterna om cannabis