Till huvudinnehållet

Diskussionsfrågor till andra träffen

Första myten handlar om att cannabis inte alls är så farligt som många tror. I häftet beskrivs delar av den nya forskning som finns, men det pekas också på behovet av ytterligare kunskap.
• Hur farligt verkar cannabis vara, om ni jämför med andra former av narkotika eller saker i
  samhället som är farligt? Tillräckligt farligt för att motivera en omfattande skyddspolitik?
• De psykiska skadorna som listas på sidan 5, vilka kände ni till innan? Hur kommer det sig?
• Tycker ni att cannabisens skadeverkningar lyfts upp i den svenska debatten om cannabis?
Hur kan de lyftas och spridas bättre?

Andra myten handlar om att alkohol är mycket värre och att detta skulle vara ett argument för att
legalisera eller avkriminalisera cannabis.
• Det är tydligt att alkoholens och cannabisens skadeverkningar är olika. Hur relevant är det att
  jämföra dessa två droger?
• En stor skillnad mellan drogerna är att alkohol snabbare bryts ner av kroppen, vad får det för
  konsekvenser för hur samhället ska förhålla sig till cannabis? Vilka är riskerna med cannabis
  ur detta perspektiv?

Tredje myten handlar om att alla har rökt på. All form av forskning visar att detta inte stämmer och
att användandet varierar rejält i olika delar av världen.
• I Sverige är användandet av cannabis relativt lågt. Varför tror ni att det är så?
• Jämför siffrorna för global användning och användning i Colorado på sidan 13, varför är
   skillnaden så stor tror ni?
• Vilken betydelse har fakta och forskningsresultat för svensk narkotikapolitik?

Fjärde myten handlar om att en del tycker att det är en rättighet att nyttja cannabis. Frågan handlar
givetvis om individens och kollektivets frihet, som så ofta när det gäller skyddspolitik.
• Ska individen få bestämma själv om hen vill nyttja cannabis och andra droger? Vilka skäl
  tycker du finns för ett förbud av dessa produkter och därmed en begränsning av användarens
  frihet?
• Texten pekar också på, till exempel barns rätt att skyddas från olaglig narkotika. Hur ser du
  på omgivningens rätt till frihet och hur cannabis begränsar omgivningen?
• På sidan 15 beskrivs ett flertal yrken som vore olämpliga att utföra under påverkan av
  cannabis, kan ni komma på fler utifrån det ni nu har lärt er?

Nästa sida:

Träff 3: De 4 sista myterna om cannabis