Till huvudinnehållet

Träff 1: Filmen "Cannabis – Vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?"

Till första träffen ska ni titta på filmen ”Cannabis – vad händer med barn och unga om cannabis blir
lagligt i Sverige?”. Antingen kan ni titta på filmen inför träffen eller så ser ni filmen tillsammans under
träffen. Filmen är knappt 16 minuter lång. För att titta på filmen, klicka på länken till Vimeo och skriv in
lösenkod: can4589

https://vimeo.com/295867696


Tips till dig som cirkelledare
Om ni är en helt ny grupp kan det vara bra att ha en presentationsrunda och göra en övning eller två
för att lära känna varandra lite mer.

Frågor som kan vara intressanta att prata om är:
• Varför är du engagerad i cannabisfrågan?
• Vad vill du få ut av den här studiecirkeln?
• Vad tycker du om att göra när du inte är här?
• Vilka andra samhällsfrågor är du engagerad i?

Det kan också vara klokt att då och då fråga deltagarna om det var något särskilt de tänkte på när de
såg filmen eller läste texterna. Diskussionsfrågorna här nedan är enbart förslag och det är bra och
spännande att utforska deltagarnas egna frågeställningar och funderingar.

Nästa sida:

Diskussionsfrågor till första träffen