Till huvudinnehållet

8 myter om cannabis

Denna studiecirkel är framtagen för föreningar och grupper av människor, som snabbt vill få en bra
kunskap i cannabisfrågan. På tre träffar och minst nio studietimmar så får deltagarna ta del av
följande material:
• Skriften ”8 myter om cannabis 3.0” av författaren, frilansreportern och föreläsaren Pelle Olsson
• En film som heter ”Cannabis – vad händer med barn och unga om cannabis blir lagligt i Sverige?”

Materialet är framtaget av studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.

För er som vill veta mer
För er som vill veta mer om vad en studiecirkel och vad NBV är bjuder vi på några sammanfattande
texter. Fördjupning finns på nbv.se. Tveka aldrig med att höra av er till NBV om ni har frågor eller vill
veta mer om folkbildningen, våra metoder eller vad vi kan göra tillsammans.
 
 
 
Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom att deltagarna diskuterar, reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter så ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiematerial och studieplan ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. I studieplanen finns inget facit, bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor att diskutera.
En studiecirkel består av minst tre personer, inklusive cirkelledaren. Gruppen bestämmer
tillsammans med NBV vem som ska leda arbetet (cirkelledare) och bestämmer också hur de vill arbeta på och mellan träffarna.
För att räknas som studiecirkel ska ni:

• vara minst tre deltagare, inklusive ledaren och kan vara upp till 20 deltagare, varje deltagare
  ska delta vid minst tre träffar och minst en av de tre första träffarna

• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka

• arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min

• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar

• arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång. Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se.

Vad är NBV?
NBV är ett studieförbund som ägnar sig åt folkbildning genom att huvudsakligen genomföra
studiecirklar och kulturprogram i samarbete med föreningar och grupper. Syftet är att ge människor möjlighet att få ökade kunskaper, utveckla sina idéer och intressen och få en personlig utveckling. NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting.

• NBV har som utgångspunkt att varje människa i samverkan med andra växer genom
  folkbildning.
• NBV erbjuder människor att välja NBV för att öka sin kunskap, uppleva kultur och möta           nykterhets-rörelsens idéer i en välkomnande miljö.
• NBV vill genom verksamheten stärka alla människors lika värde, ge verktyg för
  föreningsfrihet och rätten att uttrycka sina åsikter.
 
Bakgrund
Narkotikapolitiken står inför utmaningar och debatten är intensiv. Bakgrunden är de förändringar
som skett i framför allt USA där medical marijuana successivt har införts i ett 30-tal delstater och
legalisering av cannabis införts i åtta delstater. Som första land beslutade Uruguay redan 2012 att
legalisera cannabis.

Från och med 17 oktober 2018 har legalisering införts i Kanada. Även i ett flertal länder i Europa
tillåts ”medicinsk” marijuana i olika former.

Odling av ”medicinsk” cannabis i industriell skala har startat eller planeras att starta i ett flertal
länder som Grekland, Australien, Libanon, Danmark och Lesotho. I USA och Kanada bedrivs odling
och produktion av ”rekreationell” marijuana i stor skala.

En ny kommersiell industri växer fram vid sidan av tobaks- och alkoholindustrin där också nya
samarbeten utvecklas.

Det innebär att vi står inför en ny situation där cannabis tillåts i allt fler länder, normaliseras i
kulturen och legala ekonomiska intressen ges utrymme att påverka marknaden och utvecklingen. En
marknad omfattande drygt 100 miljoner personer finns nu för ”rekreationell” marijuana och
ytterligare något hundratal miljoner för ”medicinsk” marijuana.

Det innebär också att vi nu bevittnar ett socialt experiment i stor skala där de modeller, teorier och
antaganden som legat till grund för FN:s narkotikakonventioner och den nationella lagstiftningen och
narkotikapolitiken i ökad grad utmanas.

Det som nu sker i USA, Kanada och i många andra länder har betydelse för och påverkan också på
den svenska debatten.

Det bedrivs allt mer forskning om cannabis ur olika aspekter, om risker och skadeverkningar men
också medicinska effekter. Kunskapsläget om cannabis och dess negativa effekter på individ och
samhälle har aldrig varit större än nu. Samtidigt har paradoxalt nog perceptionen av riskerna med
cannabisanvändning minskat bland vissa grupper.

Upplägg på studiecirkeln - 8 myter om cannabis
Grunden för denna studiecirkel är att ni träffas vid minst tre tillfällen. Det innebär att varje träff ska
vara minst tre studietimmar (en studietimme = 45 minuter), men behöver ni mer tid så är det upp till
gruppen att lägga till fler träffar.

Som grund för era samtal i denna studiecirkel finns två studiematerial:
• Till första träffen ska ni titta på filmen ”Cannabis – vad händer med barn och unga om
  cannabis blir lagligt i Sverige?”. Antingen kan ni titta på filmen inför träffen eller så ser ni
  filmen tillsammans under träffen. Filmen är knappt 16 minuter lång.
  Kontakta NBVs verksamhetsutvecklare för att få tillgång till filmen.
• Till träff 2 och 3 ska ni ha läst delar av häftet ”8 myter om cannabis 3.0” av journalisten Pelle Olsson.
 
I detta material beskrivs varje träff med instruktioner till såväl deltagare som studiecirkelledare.