För vissa passar det att skapa en Facebook-grupp eller platser för fildelning som Google eller Dropbox. Gruppen kanske föredrar att hålla kontakten via videosamtal genom tjänster som Skype eller andra plattformar som gruppen föredrar. Om gruppen inte har en plattform som passar kan vi på NBV hjälpa dig med detta.

Det finns grundläggande riktlinjer för en studiecirkel som gäller även för en distanscirkel. En studiecirkel består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap. De grundläggande villkoren gäller även för studiecirklar på distans. 

Deltagarna i en distanscirkel ska vara uppkopplade på en gemensam plats och tid för att det ska räknas som en studiecirkel.