Våga prata, testa och ändra dig

Narkotikafrågan diskuteras ganska mycket just nu och beroende på vilka sociala kanaler vi följer eller vilka kompisar vi hänger med kan vi ha olika kunskap, tankar och argument med oss. 

En stor del av det här studiematerialet bygger på olika former av värderingsövningar, där det ska finnas utrymme att tillsammans lära sig mer, men också få testa att ta ställning. Då är det viktigt att alla får möjlighet att själva tycka till, men lika viktigt att det finns utrymme att ändra sig. 

Narkotikafrågor är inte alltid lätta att diskutera. Det finns många olika perspektiv och inte alltid så enkla svar. Här kommer därför några tips för ett bra samtal, där alla kan känna sig trygga och bekväma.  

trygga samtalstips.png

 

För dig som kanske ska leda övningarna:

  • Kolla igenom övningarna innan och välj ut de du tror passar er grupp bäst.

 

  • Vill någon avstå från att svara eller ta ställning till en fråga – eller inte vill vara med på övningarna alls – kan de istället lyssna in de andras samtal. En del behöver mer tid på sig och deltar på sitt eget sätt. Kanske vill de hoppa in i samtalet efter en stund.

 

  • Fundera på hur du kan hantera situationer där det kommer upp åsikter som inte överensstämmer med fakta. Hur kan du hjälpa till att ge fler perspektiv? Ett sätt är att ställa en fråga tillbaka: ”Det är intressant att höra hur du tänker kring den här frågan, men jag blir nyfiken på att höra var du hittat fakta kring det du berättar?” Du kan också hjälpa personen att vara källkritisk: ”Vem står bakom den fakta du beskriver? Vad kan de ha för intresse av att föra fram just den här informationen?”

 

  • Du som leder övningarna eller samtalet behöver inte vara expert i narkotikafrågor. Däremot är det jättebra om du läst igenom materialet själv innan, så är du mer förberedd på eventuella frågor och diskussioner. Om du tycker att det skulle kännas skönt att ha lite mer koll på aktuella narkotikafrågor finns tips på bra länkar här nedanför.

 

  • Tänk på att det kan finnas personer i gruppen som har egna erfarenheter av att de själva eller deras närstående har använt narkotika – vilket förstås kan väcka olika känslor under övningarna.

 

trygga möten 3.png

 

Bra att prata om innan övningarna:

Ni är här för att lära er mer och få testa era tankar och argument kring narkotikafrågor. För att alla ska våga och vilja vara med kan ni tillsammans bestämma vad ni behöver för att känna er trygga. Till exempel att det som sägs stannar inom er grupp så länge ni inte har fått okej att berätta vidare vad någon sagt.

  • Det är alltid är frivilligt att uttrycka sina tankar. Om ni vill kan ni använda er av ordet ”pass” om någon vill avstå från att svara på en fråga.

 

  • Det är ingen tävling. Det gäller inte att kunna så mycket som möjligt, utan att lära av varandra. Vi har alla olika kunskap och erfarenheter med oss och tillsammans kan vi mer än var och en för sig!

 

  • I värderingsövningarna finns det inga ”rätt” eller ”fel”. Ni beskriver era egna tankar och åsikter.

 

  • Lyssna på och respektera varandras åsikter och argument – men ge också möjlighet att ställa frågor till varandra.

 

  • Kom ihåg att det alltid är okej att ändra sin åsikt eller ståndpunkt! Det är meningen att vi ska lära oss av varandra!

 

trygga samtal 2.png

 

kisspng-index-finger-pointing-illustration-hand-pointing-5aad915deb0428.0990623015213243819626.png Kom igång med Narkotikasnack