Här hittar ni korta filmer som ger fakta kring sex olika narkotikafrågor. Varje film är ungefär en minut lång. Filmerna kan ses i mobilformat en och en eller i liggande format där alla filmer visas efter varandra – vilket kan vara bra om ni vill visa dem på storbildsskärm. Till varje film finns förslag på frågor att prata om.

(Filmerna öppnas i ett nytt fönster)

 

Film 1

Bild film 1.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Vad tycker ni att politiker/skola/föräldrar eller andra vuxna kan göra för att minska användningen av narkotika i samhället? Görs det något bra där ni bor? Finns det något som kan bli bättre? 

-   De flesta ungdomar i Sverige använder inte narkotika – och har aldrig ens provat. Ändå är bilden i media och sociala medier – eller kanske bland kompisar – ofta en annan. Varför tror ni att det är så?

 

Film 2

Bild film 2.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Har ni hört talas om “medicinsk cannabis” någon gång och i så fall i vilket sammanhang?  

-   I Sverige och i Europa finns det godkända läkemedel som är cannabisbaserade och som får skrivas ut av läkare, precis som det finns andra narkotikaklassade läkemedel. Men i debatten och även i de länder som har legaliserat “medicinsk cannabis” står det för mycket mer än läkemedel. Varför tror ni att det är så?

 

Film 3

Bild film 3.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Har ni sett reklam för CBD-produkter någonstans? Var? Vem tror ni att reklamen vände sig till och varför? 

-   Det är förbjudet att sälja mat eller dryck med CBD i eller CBD-olja som man ska droppa i munnen – men det är lagligt att ha det i kosmetika och hudvårdsprodukter. Varför tror ni att det satsas så mycket pengar på att ha CBD i skönhetsprodukter?

 

Film 4

Bild film 4.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Visste ni om narkotikaproduktionen påverkar miljön? Om ja, var har ni hört om det? Om nej, vad tror ni att det beror på att ni inte hört talas om det?

-   Tror ni att fler skulle avstå från att använda narkotika om de visste hur mycket det påverkar miljön?

 

Film 5

Bild film 5.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Vilka är det som tjänar på narkotikahandeln i Sverige och i världen?

-   Vad har de som säljer eller köper narkotika i Sverige för ansvar för hur den narkotika de använder påverkar andra i världen?

 

Film 6

Bild film 6.png

Frågor att diskutera efter att man har sett filmen:

-   Ibland pratas det om att det inte är alla som använder cannabis som blir beroende och det stämmer, men vem som blir beroende går inte att veta innan. Man pratar ofta mindre om hur cannabis kan påverka på andra sätt. Vilka känner ni till?  

-   Det pratas däremot inte så mycket om de som finns runt omkring den som använder cannabis eller andra droger, som barn, syskon, föräldrar eller kompisar. Vad tror ni att det beror på?

-   Vad tänker ni om att cannabis riskerar att ge mest skador under tiden som hjärnan utvecklas, upp till 25 års ålder? Var det något ni visste om?