Det finns en massa ord och begrepp som används när man pratar om narkotika. Här är några medskick om vad de betyder och vad som kan vara bra att tänka på om de används.

 

Avkriminalisering: Avkriminalisering betyder att det fortfarande är förbjudet att använda cannabis. Dessutom har flera länder som har avkriminaliserat cannabis fortfarande sanktioner som böter kvar, men det hanteras utanför rättsystemet.

Cannabis: Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från hampaväxter. De vanligaste är hasch och marijuana.

CBD: Cannabis består av många olika cannabinoider och en av dem är CBD (Cannabidiol). CBD räknas inte som narkotika, men är ändå förbjudet att sälja i vissa former, till exempel i mat, dryck och som CBD-olja som man ska droppa i munnen eller inhalera. Det är inte förbjudet att använda i skönhetsprodukter som man har utanpå huden. Det finns CBD i läkemedel och om de är godkända av Läkemedelsverket så är de lagliga för läkare att förskriva.

Droger: Om man använder begreppet drog så inkluderar det, förutom narkotika, också andra substanser som ger ett rus och/eller är beroendeframkallande – som alkohol och tobak.

Knark: Knark betyder samma sak som narkotika. Ibland används begreppen ”knarka" eller ”knarkare”. Att säga att någon är en knarkare kan vara stigmatiserande, då det kan uppfattas som att det är personens enda identitet. Samma sak med ordet ”missbrukare”. Därför kan det vara bättre att säga att någon ”använder narkotika” eller ”har ett beroende av narkotika” – och att prata om narkotika istället för knark.

Legalisering: En legalisering av cannabis innebär att alla led i hanteringen av cannabis blir laglig – från odling för eget bruk, produktion i industriell skala, tillverkning av olika cannabisprodukter, distribution och försäljning – till innehav och konsumtion även utanför sjukvården och för icke medicinska ändamål. Även vid legalisering finns lagstiftning om åldersgränser, gränser för innehav, försäljning och andra regler.

”Medicinsk cannabis”: I cannabis finns cannabinoider som kan användas i olika former av läkemedel. I Sverige finns det två läkemedel med cannabinoider som är godkända av Läkemedelsverket. Men begreppet ”medicinsk cannabis” används mycket bredare för allt från läkemedel till hälsokost eller att röka cannabis. Om det är just godkända läkemedel man menar är det därför bättre att prata om ”cannabisläkemedel" eller ”cannabiniodbaserade läkemedel”. Att få igenom en legalisering av så kallad “medicinsk cannabis” har i flera länder och delstater använts som ett första steg att driva igenom en legalisering av cannabis i stort.

Narkotika: Narkotika är ämnen som ger ett rus och som har beroendeframkallande egenskaper. Det är bara narkotika om det är klassat som narkotika enligt den svenska regeringen eller internationella överenskommelser.

Repressiv narkotikapolitik: En politik med ett stort fokus på straffrättsliga påföljder om någon begått ett narkotikabrott – till skillnad från preventiva åtgärder, som handlar om att förebygga problem. Ibland sägs det att Sverige har en repressiv narkotikapolitik, men det stämmer inte, vi har en restriktiv politik. 

Restriktiv narkotikapolitik: Ordet restriktiv betyder ”begränsande”. I Sverige har vi en restriktiv narkotikapolitik och det betyder att vi försöker att hålla nere användningen av narkotika genom att det är förbjudet att producera, sälja, inneha och använda narkotika. En restriktiv politik bygger på en kombination av kontrollåtgärder, förebyggande och tidiga insatser och vård och behandling.

THC: Cannabis består av många olika cannabinoider och en av dem är THC (Tetrahydrocannabinol) som är det rusgivande (psykoaktiva) ämnet i cannabis. Ju högre THC-halt, desto starkare rus.

avdelare rosa.png