Det här materialet går att använda på många olika sätt – här är några förslag!

avdelare mörkblå.png

kisspng-pdf-computer-icons-theme-clip-art-cool-business-card-background-5ad9c5229be025.6179710115242212186385.png

Klicka på ikonen för att ladda ner information om Narkotikasnack (pdf)

avdelare mörkblå.png

Så här kan ni använda materialet

Materialet består av flera olika delar och ni väljer helt enkelt de delar och övningar som passar er bäst – utifrån åldersgrupp, intresse och hur mycket tid ni har. Här kommer en kort beskrivning av varje del och förslag på hur ni kan använda dem. 

 

film ikon.png STARTERS

Korta filmer som ger fakta kring sex olika narkotikafrågor. Varje film är ungefär en minut lång. Filmerna kan ses i mobilformat en och en eller i liggande format där alla filmer visas efter varandra – vilket kan vara bra om ni vill visa dem på storbildsskärm. Till varje film finns förslag på frågor att prata om. 

 

kisspng-flipping-money-house-payday-loan-thinking-man-5abdebced50026.8050208315223961108725.png VÄRDERINGSÖVNINGAR

Här får ni chans att testa era argument kring olika narkotikafrågor. Det finns flera former av värderingsövningar: 

 -Två olika övningar där ni får ta ställning till olika påståenden.

 -Övningar som bygger på situationer där unga kommer i kontakt med narkotika/narkotikafrågor.

Värderingsövningarna går att genomföra på olika sätt. Välj det som passar er grupp bäst utifrån tid, ålder och hur er lokal ser ut. 

 

spelkort.png SAMTALSKORT

Frågorna finns i två kategorier som har två olika färger. Ni väljer om ni vill blanda dem eller välja bort någon färg. En person drar översta kortet, läser högt och låter alla som vill svara/tycka till. 

Ljusgrön: Kort med alternativen ”sant" eller ”falskt”. På ena sidan av kortet finns ett påstående och på den andra sidan står det om påståendet är sant eller falskt. Där det passar kan ni prata om varför ett påstående som är falskt ändå används bland kompisar eller i debatten.

Rosa: Kort där det på ena sidan står en ofärdig mening som ni ska fortsätta. Här finns inga rätta svar, utan ni funderar själva på hur ni vill avsluta meningen. Vissa meningar är mer personliga och andra är mer allmänna. 

 

cannabisindustrin thumb.png Cannabisindustrin

Vem tjänar på att det kommer fler och nya cannabisprodukter? Och att cannabis syns allt mer i sociala medier, filmer och musik? Vi följer pengarna och grottar ner oss i cannabisindustrin…

 

kahoot.png QUIZ

När ni har jobbat med andra delar av materialet på en eller flera träffar eller under en kurs, kan det vara kul att avsluta med ett quiz. När ni har jobbat med andra delar av materialet på en eller flera träffar eller under en kurs, kan det vara kul att avsluta med ett quiz (Kahoot!). Prata gärna om några av frågorna efteråt – och kanske har ni något schyst pris till den som vinner?

 

utställning.png UTSTÄLLNING

NBV har en utställning om hur narkotika är kopplat till miljöproblem, fattigdom, kriminalitet, terrorism och konflikter. Den består av fyra stafflier med fyra skärmar. Utställningen passar bra att använda på en kurs eller om ni vill göra ett externt arrangemang på till exempel ett bibliotek eller en skola – för att få fler att lära sig mer om narkotikafrågor. På varje skärm finns också förslag på frågor att diskutera. 

Utställningarna kan lånas gratis via NBV. Ta bara kontakt med ert regionala NBV-kontor. Ni hittar kontaktuppgifterna på nbv.se/regioner

avdelare ljusblå.png

Fika, träff eller kurs?  


Materialet går att använda på flera sätt, eftersom ni kan plocka övningar utifrån era behov. Här är några förslag:

klocka 3.png När ni har lite tid (15-20 min)
Kanske har ni gjort något helt annat på er träff – sett på film, hoppat trampolin eller bara hängt – men vill ändå få in ett kort men bra samtal? Då kan ni ta en fikapaus och…

Köra några samtalskort! Lägg dem i en hög i mitten på bordet och beroende på hur trygga ni känner er i gruppen kan ni antingen låta en person i taget dra ett kort och svara på en fråga – eller ännu hellre läsa högt och låta alla som vill svara/tycka till.

Eller visa en ”starter”, det vill säga en av de korta filmerna. Funkar fint att se via mobilen med hjälp av QR-koden till respektive film. Prata om filmens innehåll – om ni vill kan ni ta hjälp av de frågor som finns till varje film. 

 

klocka 2.png När ni har lite mer tid (30-40 min)
Om ni väljer att ha en träff i er förening/grupp kring narkotikafrågor kan ni plocka flera övningar. Till exempel:

Börja med att se några ”starters”, exempelvis de om narkotikadebatten, cannabeauty och hur cannabis påverkar kroppen. Funkar fint att se via mobilen med hjälp av QR-koden till respektive film. Prata om det som kommer upp i filmerna – om ni vill kan ni ta hjälp av de frågor som finns till varje film.

Gör sedan några värderingsövningar, till exempel utifrån metoden ”skala”. Ni kan göra övningen vid ett bord eller på golvet. Välj några påståenden som alla får ta ställning till. Se till att det finns tid att prata om vad var och en tänker kring påståendet/situationen.

 

klocka 1.png När ni har ännu mer tid (60-120 min)
Om ni har en kurs så vill ni kanske ha ett helt pass kring narkotika. Är ni fler än tio personer kan det vara bra att dela upp sig i mindre grupper där ni sitter 3-5 personer vid varje bord. Ett förslag på upplägg för kurspasset är:

Börja med att se filmen med alla ”starters”. Den är i liggande format och passar fint att se på skärm/duk. Prata i varje grupp om det som kommer upp i filmen – om ni vill kan ni ta hjälp av de frågor som finns till filmen. Dela med er av några av era tankar till varandra i helgrupp.

Gör några värderingsövningar utifrån den metod som ni tror passar er grupp bäst. Se till att ni har tillräckligt med plats i lokalen för att kunna göra övningen på golvet (om inte så går det att göra övningen ”skala” vid varje bord istället). Välj några påståenden eller situationer som alla får ta ställning till. Se till att det finns tid att prata om vad var och en tänker kring påståendet/situationen. Ni kan också välja att diskutera några ”situationer” i grupper. 

Avsluta med ett quiz – och kanske något pris till den som hade flest rätt!

Vill ni, så kan ni låna utställningen från ert närmsta NBV-kontor. Då kan ni ge utrymme under passet eller i pausen för att deltagarna ska kunna titta på utställningen och fundera (själva eller två och två) på frågorna som finns på varje utställningsskärm. 

Mer information om filmer, samtalskort och värderingsövningar finns på beskrivningen av varje övning. Där står det också vad om något behöver förberedas.