Sammanfattning

Nu har du fått en snabb genomgång av de regler och den administration som du måste följa och hantera för att hålla i en studiecirkel.  

I nästa avsnitt får du veta mer om vad NBV kan göra för just dig och din studiecirkel.

Nästa sida:

Hur kan NBV stötta er studiecirkel?