Regler för studiecirkeln

 

Tänk på:

  • Studiegruppen ska bestå av minst tre deltagare.
  • Studiecirkeln arbetar minst en och max fyra timmar per gång.
  • En studietimme är 45 minuter.
  • Studiegruppen får ha max tre träffar och max tolv studietimmar per vecka.
  • Studiecirkeln ska omfatta minst nio studietimmar.
  • En person som deltar i en studiecirkel kan rapporteras max 480 timmar/år.
  • En deltagare ska ha fyllt minst 13 år.

 

Omvandlingstabell för studietimmar

1 studietimme = 45 minuter
2 studietimmar = 1 timme och 30 minuter
3 studietimmar = 2 timmar och 15 minuter
4 studietimmar = 3 timmar

 

Nästa sida:

Anordnaransvar