Viktigt att göra rätt och vara tydlig

Eftersom NBV:s verksamhet finansieras av offentliga medel så är det viktigt att NBV och ni som är cirkelledare har ordning och reda på saker och ting. Vi kallar allt detta för vårt gemensamma kvalitetsarbete

Du som cirkelledare representerar oss på NBV gentemot din grupp och tillsammans ska vi göra allt för att cirkeln blir så bra som möjligt och säkra att allt rapporteras in korrekt.

Vi kommer under denna tredje del fördjupa oss lite i följande delar:

  • Idétid
  • Närvarolista
  • Kvalitetssäkring & anordnaransvar
  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
Nästa sida:

Idétid