Tips till cirkelledare

En studiecirkel är inte som i skolan. Det handlar inte om att en person ska tala om för resten hur saker och ting är. En studiecirkel kräver ett demokratiskt ledarskap. Titta på denna film om hur vi tänker att det kan vara.

Nästa sida:

Mångfaldskören i Kramfors