Studieplan

Studieplan – innebär att ni själva i cirkeln beslutar om mål, arbetssätt, material och metoder. Detta är en del av grundtanken med studiecirkel! Studieplan och material ska finnas till alla deltagare senast vid andra sammankomsten. Studieplan är en plan över de studier som beräknas genomföras i cirkeln. Ni kan skriva studieplanen tillsammans i er grupp eller använda en redan framtagen till ett specifikt material.

Så här kan en studieplan se ut:

Nästa sida:

Tips till cirkelledare