Vad kännetecknar en studiecirkel?

Vad kännetecknar då en studiecirkel? Jo, en studiecirkel är en unik aktivitet. Det är personer som frivilligt samlas för att tillsammans lära sig och utvecklas i grupp. I gruppen är alla lika mycket värda.

Ledaren har ingen särställning utan dess roll blir att leda gruppen, inte bestämma över den. Gruppen bestämmer nämligen tillsammans vad ni ska fokusera på och det är genom samtalet i gruppen som ni lär er och får nya idéer.

Sammanfattning:

  • Frivilligt att delta
  • Gruppen bestämmer vad ni vill lära er, vad ni vill utforska
  • Alla i gruppen deltar och berikar varandra
Nästa sida:

Ditt ansvar som cirkelledare