Nykterhet
Att ta ställning och att arbeta för nykterhet och en helnykter livsstil är grundläggande för oss. Tillsammans med våra medlemsorganisationer i nykterhetsrörelsen är vi en samhällskraft med unik erfarenhet och kompetens. Vårt arbete syftar till att öka kunskap och medvetenhet om de effekter som alkohol, narkotika och andra negativa beroenden har för individer och samhället.

 Demokrati
Demokrati förutsätter delaktighet, inflytande och makt. Vårt mål är att alla deltagare i vår verksamhet ska kunna få kunskap och verktyg för att påverka samhället och därmed också sin egen situation. NBV är en tydlig förespråkare och förebild i arbetet för ett mångkulturellt samhälle och bedriver verksamhet där en mångfald av människor och kulturer möts.

Föreningsliv
Föreningsformen är ett betydelsefullt sätt för människor att mötas och utvecklas. Att vara aktiv i en förening ger möjlighet att påverka gruppen och den egna livssituationen men ger också kraft att förändra samhället. Vi vill skapa mötesplatser och verksamhet som ger förutsättningar för grupper att organisera sig och bilda föreningar som de annars inte hade haft.

Rapportera när gruppen har arbetat med idé
Ingen kan bättre avgöra än den egna gruppen tillsammans med NBVs verksamhetsutvecklare om verksamheten eller arrangemanget handlar om något av våra idéområden. Det finns tre frågor per område som kan hjälpa er att avgöra detta. Det räcker att gruppen kan svara JA på någon av de tre frågorna.

Nykterhet
1. Handlar ämnet i arrangemanget om en helnykter livsstil? 

eller

2. Är huvudsyftet med arrangemanget att öka insikten och kunskapen om alkoholnormens roll för individer och/eller för samhället?

eller

3. Anser cirkelledaren och deltagarna att huvudsyftet med arrangemanget leder till ökad kunskap om betydelsen av en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik?


Demokrati
1. Handlar ämnet i arrangemanget om demokrati där kunskapen om vilka verktyg som finns för att kunna vara en aktiv medborgare ökar?

eller

2. Är huvudsyftet med arrangemanget att öka förståelse och kunskap om betydelsen av mötesplatser där en mångfald av olika människor och kulturer möts?

eller

3. Är gruppen som genomför arrangemanget sammansatt på sådant sätt att möten över kulturella gränser sker och därigenom ger ökad kunskap och förståelse om betydelsen av mångkulturella möten?Föreningsliv
1. Ger arrangemanget verktyg som skapar och/eller stärker de demokratiska formerna i gruppen eller föreningen?

eller

2. Anser cirkelledaren och deltagarna att huvudsyftet med arrangemanget är att få verktyg för en organisering och/eller föreningsbildning?

eller

3. Erbjuder arrangemanget en ökad kunskap om demokrati och demokratiska verktyg för en målgrupp som i samhället är underrepresenterad i beslutande organ?

 Skillnad på Idé och idétid

Idé är det, om hela verksamheten eller arrangemangets huvudsyfte handlar om nykterhet, demokrati eller föreningsliv.
Idétid är det, om gruppen under en stund, t ex under fikarasten, har samtalat om nykterhet, demokrati eller föreningsliv.

Både idé och idétid rapporteras på den närvarolista som finns till varje arrangemang.