Vad ska NBVs representant på kulturprogrammet göra?

Kom ihåg!

  • Din NBV-kontakt ska vara med i planeringen av kulturprogrammet från början.
  • I all marknadsföring ska NBV finnas med.
  • När kulturprogrammet sker ska NBV presenteras.
  • Ha det roligt tillsammans med alla besökare när ni genomför kulturprogrammet.
Nästa sida:

Hur presenteras NBV