Statens syften

Folkbildningen får stöd av staten för att bedriva folkbildningsverksamhet och har detta mål och fyra syften att förhålla sig till.

Folkbildningspolitiskt mål

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

 

Demokratin

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

 

Samhällsutvecklingen

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

 

Bildningsnivån

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället.

 

Kulturlivet

Statens stöd till folkbildningen ska ha till syfte att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.