NBVs idéområden

NBV finns över hela landet och vår verksamhet varierar beroende av lokala förutsättningar. All vår verksamhet genomsyras av våra grundläggande idéer, därför fokuserar vi vårt folkbildningsarbete på tre idéområden:

Nykterhet

Att ta ställning och att arbeta för nykterhet och en helnykter livsstil är grundläggande för oss. Tillsammans med våra medlemsorganisationer i nykterhetsrörelsen är vi en samhällskraft med unik erfarenhet och kompetens. Vårt arbete syftar till att öka kunskap och medvetenhet om de effekter som alkohol, narkotika och andra negativa beroenden har för individer och samhället.

 

Demokrati

Demokrati förutsätter delaktighet, inflytande och makt. Vårt mål är att alla deltagare i vår verksamhet ska kunna få kunskap och verktyg för att påverka samhället och därmed också sin egen situation. NBV är en tydlig förespråkare och förebild i arbetet för ett mångkulturellt samhälle och bedriver verksamhet där en mångfald av människor och kulturer möts.

 

Föreningsliv

Föreningsformen är ett betydelsefullt sätt för människor att mötas och utvecklas. Att vara aktiv i en förening ger möjlighet att påverka gruppen och den egna livssituationen men ger också kraft att förändra samhället. Vi vill skapa mötesplatser och verksamhet som ger förutsättningar för grupper att organisera sig och bilda föreningar som de annars inte hade haft.

 

Nästa sida:

Tillhör ditt ämne ett idéområde?