Hur presenteras NBV

När du som NBVs representant på kulturprogrammet hälsar välkommen till alla i publiken så kan du göra det med hjälp av NBVs manuskort som har följande punkter:

Det här arrangemanget anordnas av …......... Och NBV

NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund

NBVs verksamhet bygger på nykterhet, demokrati och föreningsliv.

NBV vill få fler människor intresserade och engagerade i kulturlivet.

NBV vill ge fler människor möjlighet att påverka sina liv och utjämna utbildningsklyftor.

Du är välkommen tillbaka den…...... Då …...... och NBV kommer att anordna….......

Om ni arrangerar en teaterföreställning eller annat där det inte passar att följa manuskortet innan start av kulturprogrammet. Ta då kontakt med din kontaktperson på NBV för att diskutera hur ni tillsammans kan lösa detta. Till exempel kan det vara att affischera i lokalen med en affisch som du får av NBV som har de punkter skrivna som finns på manuskortet eller att informationen finns i ett teaterprogram.

Nästa sida:

Digital rapportering