Finansiering

Hur finansieras folkbildningen? Varifrån får folkbildningen sina ekonomiska resurser?

Folkbildningen finansieras av flera olika instanser.

Folkbildningsverksamheten får statsbidrag och ibland region- och kommunbidrag. Övriga inkomster består av deltagaravgifter och projektbidrag etc. Varje studieförbund ansvarar för att bidragen används rätt. I kulturprogram förekommer kostnader av olika slag och storlek. Det kan vara hyra av lokaler, inköp till kulturprogrammet eller arvode till en föreläsare eller artist etc. Inköpen måste vara i anslutning till kulturprogrammet de kan aldrig vara efter genomförandet.

Nästa sida:

Statens syften