Beskrivning av kulturprogram

Kulturprogram är en verksamhet eller produktion som riktar sig till ungdomar och/eller vuxna som framförs eller redovisas inför publik i minst 30 minuter.

 

Vilka olika kulturinslag finns?

Ett kulturprogram ska bidra till att skapa intresse, delaktighet, upplevelse och eftertanke för alla människor. Inom folkbildningen finns det regler för vilka kulturformer som får användas. Kulturprogram kan genomföras som föreläsning, teater, sång, musik, dansuppträdande, teater, utställning och filmvisning.

Utställning


En utställning kan innehålla konst, hantverk, foto och debattutställningar mm. Den ska visas i en lokal där flera personer ska kunna vistas samtidigt. Varje utställning ska inledas med en invigning eller öppnande där en ansvarig representant för studieförbundet ska vara närvarande och vara värd. Antal personer i publiken ska räknas vid invigningen.

 

Film


Film kan visas som kulturprogram inom folkbildningen. Det är viktigt att känna till upphovsrätten och vad det innebär i praktiken. NBV har tecknat ett avtal med Swedish film som möjliggör visningar av vissa filmer. För mer information prata med er NBV-kontakt.

 

Sång, musik, dans och teater


Kan vara framträdanden inom alla dessa former där en eller flera personer uppträder inför en publik.

 

Föreläsning

En föreläsning är ett längre strukturerat muntligt framförande med ett specifikt ämne inför en grupp åhörare. Föreläsningsämnet kan vara frågor som berör nykterhet, livsstil, demokrati, internationella frågor eller integration osv.

 

Kultur på distans

Kulturprogram på distans kan ske genom att en föreläsare eller artist genomför sitt framträdande i ett digitalt forum och publiken kopplar upp sig var och en från sin enhet. Allt genomförs på en annonserad tid och plats. Vid starten av kulturprogrammet ska NBVs representant på arrangemanget hälsa välkommen och presentera artisten och NBV på samma sätt som om det varit ett fysiskt arrangemang.

 

Nästa sida:

Regler för kulturprogram