Lär dig mer om islam.

 Islam är en religion som väldigt mycket betonar vikten av kunskap. Att studera, inte minst om religionen, har alltid ansetts vara bland det bästa man kan ägna sin tid åt. De religiösa vetenskaperna omfattar många ämnesområden varav de viktigaste är Koranen och Profettraditionerna (Hadith) som behandlas i våra andra metodstudieplaner. Andra viktiga ämnen är Fiqh (läran om islams levnadsregler och föreskrifter), Aqaid (läran om islams tro), Akhlaq och Adab (bildning & etik) samt Tarikh (islams historia) och Sirah (Profetens biografi).

I studieplanen finns förslag på hur man kan studera vart och ett av dessa fyra områden tillsammans i en studiecirkel. Det går även bra att använda denna studieplan för att studera andra ämnesområden.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.