Träff 3

Träffen bygger på kapitlen ”Alkoholindustrin som lobbyorganisation” och ”Makt över sitt eget liv”.

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:
 
Finns det ord och begrepp i texterna du har läst som du tycker är svåra att förstå? Hjälps åt för att förstå.

 

Alkoholföretagen gör inte bara reklam för sina varor – de påverkar även själva alkoholpolitiken i många utvecklingsländer. Varför är det viktigt för företagen att påverka politiken i dessa länder?

I alkoholföretaget SAB Millers riskanalys listar de hot mot företagets vinster. Vad tänker du om det som företaget ser som risker?

Varför tror du att globala alkoholjättar exempelvis startar fonder för hälsoprojekt?

Vad tänker du om de strategier som alkoholindustrin använder för att påverka lagstiftning och forskning kring alkohol (se ”Alkoholindustrins organisationer”)?

 

Alkoholindustrin lobbar för att förhindra restriktiv alkohollagstiftning i utvecklingsländer. Samtidigt marknadsför de sina produkter mycket aggressivt i dessa länder. Vilka konsekvenser kan detta få för exempelvis fattigdom, våld, spridning av hiv/aids och andra hälsoproblem?

Fattigdom innebär inte bara brist på resurser. Vilka ytterligare dimensioner finns det av fattigdom? På vilka sätt har alkohol ett samband med fattigdom? Diskutera de exempel som tar upp i texten. Har du egna exempel som du har upplevt eller sett?

Alkoholen kan bli en del av en fattigdomskultur som gör att de små resurser man har spenderas på till synes onödiga saker. Vad tänker du om hur exempelvis bröllop kan bli en skuldfälla för fattiga familjer?

Alkoholforskaren Diyanath Samarasinghe från Sri Lanka menar att alkoholindustrin har som strategi att få grupper som inte dricker någon alkohol alls, att börja dricka. Vilka metoder använder alkoholföretagen för att nå exempelvis kvinnor?

Vilka likheter och skillnader finns mellan vår del av världen och de utvecklingsländer som skildras i texterna när det gäller alkohol? Använder sig alkoholindustrin av samma metoder när det gäller exempelvis lobbyarbete och reklam? Vilka skillnader finns i alkohollagstiftning? Hur ser det ut när det gäller motkrafter?

Titta på filmen om IOGT-NTO-rörelsens samarbetsorganisation CAM och deras arbete med barn och unga i Thailand. Hur drabbas barnen New och Nate av sambanden mellan alkohol och fattigdom? Vad tror du att det har för betydelse att barnen får möjlighet att gå i skolan och skaffa sig en utbildning?

Finns det något mer i de texter du har läst som du tycker var extra anmärkningsvärt eller nytt för dig? Berätta för varandra och diskutera.

Nästa sida:

Kapitel till träff 3