"Välkommen till ditt IOGT-NTO" är ett material som främst riktar sig till nya medlemmar i IOGT-NTO.

Materialet består av korta filmer där några medlemmar berättar om IOGT-NTO ur ett antal olika perspektiv. Materialet är i första hand anpassat för att användas i en studiecirkel, antingen traditionellt på din hemmaplan eller som en distanscirkel, men det fungerar också som en bas till en introduktionsdag om IOGT-NTO, eller helt enkelt att titta på själv. 


Deltagarna ska få en inblick i de många möjligheter som IOGT-NTO ger. Att vara med i en studiecirkel är ett bra sätt att både lära sig om IOGT-NTO, men också att få diskutera med andra om sitt ställningstagande eller vad IOGT-NTO gör. 

Materialet och filmerna finns på IOGT-NTOs hemsida  

Kontakta närmaste NBV-avdelning när ni ska starta er cirke