Lär dig mer om ungdomar och unga vuxnas relation till alkoholen.


Rapporten Alkoholen och samhället ges ut en gång om året. Varje år väljs ett huvudtema ut och en internationell forskargrupp får i uppdrag att sammanfatta forskningen kring detta. Rapporten ges ut av IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Studiecirkel är på tre träffar.

Material:

Studiematerialet 
Rapport