Få koll på hur alkoholfrågan blivit en del av EU:s uppdrag och hur EU:s regelverk påverkat den svenska politiken.

I början av 1990-talet inledde Sverige sitt inträde i EU. Trots löften om att försvara den svenska folkhälsan har en stor del av den då rådande politiken nedmonterats. Samtidigt har den nordiska alkoholpolitiska modellen lyfts som ett föredöme både inom och utom Europa.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare