För dig som tillsammans med andra vill titta på och försöka förstå konstverk är Se konst! en bra starthjälp.

I samtalet med andra kan nya bilder öppna sig, bilder som du annars inte skulle ägna någon större uppmärksamhet åt. Att se konst är också ett sätt att utveckla sin egen kreativa sida.   

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.