Det här studiematerialet handlar om nykterhetsrörelsens historia, sedd ur tidningarnas perspektiv.

Det här studiematerialet handlar om nykterhetsrörelsens historia, sedd ur tidningarnas perspektiv. Det är ett spännande sätt att se på historien, speciellt som Kungliga bibliotekets digitalisering omfattar så många olika tidningar. 

Kungliga biblioteket i Stockholm arbetar med att digitalisera dagstidningar. Reformatorn var IOGT:s tidning, som utkom var fjortonde dag mellan 1887 och 1965. Trots att den inte kom oftare räknades den inom biblioteket som en dagstidning.  

Så här är studiecirkeln upplagd 

Materialet ger underlag till sju träffar.  
Träff 1 Utforska digitaliserade dagstidningar 
Träff 2 Tidningar som folkrörelsernas kommunikationsmedel 
Träff 3 Studieförbund och studiecirkeln föds inom nykterhetsrörelsen 
Träff 4 1902 – Ett spännande år för IOGT i Sverige 
Träff 5 Personer som gjort avtryck 
Träff 6 Fortsätt att upptäcka historien 
Träff 7 Efterord – Skriv din förenings historia ur tidningsperspektiv 

Varför starta en studiecirkel med detta material? 

Syftet med studiecirkeln är att ge en inblick i nykterhetsrörelsens historia genom att söka information i dagstidningar. Du övar, tillsammans med andra, dina färdigheter i att söka information digitalt. Erfarenheterna från studiecirkeln leder kanske till ett fortsatt arbete med att skriva er egen förenings historia. 

Ladda ner studiematerialet 

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg: 

  1. Samla en grupp som vill starta en studiecirkel.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel. Kör igång!