Lär dig mer om porrens verklighet och hur den format vår omvärld.

Vi lever i en värld som i allt större omfattning formas av pornografin och är central i en värld där omfattningen av killars och mäns sexualiserade våld mot flickor och kvinnor uppnår epidemiska proportioner. Den globala industrin som producerar pornografi har skapats och ägs av män, där män är målgrupp. Den har uppskattats att i en nära framtid omsätta 100 miljarder US dollar. FN uppskattade 2009 att industrin bakom dokumenterade övergrepp på barn gör en vinst på 20 miljarder US dollar. Av alla nedladdningar på internet relateras 35% till pornografi. Denna i stort sett oreglerade industri har invaderat privata såväl som offentliga arenor i en takt som innebär ett mycket allvarligt hot mot kvinnors och barns rättigheter. 

Pornografin är intimt kopplad till människohandel och prostitution och profiterar på att cyniskt exploatera och utnyttja, framför allt unga, flickor och kvinnor som varit utsatta för olika former av sexualiserat våld, är marginaliserade och socioekonomiskt utsatta, till en industri där de skall förnedras, avhumaniseras och bli utsatta för mer sexualiserat våld. Den påverkan som pornografin har på vår samhällskultur leder till en allt grövre sexism som ökar en fysisk, sexualiserad, psykisk, ekonomisk och emotionell grymhet mot kvinnor och barn. Därför är pornografin en mycket allvarlig utmaning av allt jämställdhetspolitiskt arbete. 

Så här är studiecirkel uppdelad

Studiecirkelmaterialet är uppdelat i tre delar; konsumtion, produktion och kultur. Tre olika områden som har ett eget specifikt fokus, där varje del innehåller fyra olika övningar. Materialets tre delar är nära kopplade med varandra, men det blir enklare att nå en förståelse av både delarna och helheten om de skiljs åt och får ett eget fokus i studiecirkeln. Utgångspunkten i materialet är den sam- manställning vi kallar, 10 Myter om porr, som blev en produkt av vår nationella och internationella kunskapsinventering av forskning och praktik.

Varför starta upp en studiecirkel med detta material?

Syftet med studiecirkeln är att ge en grundläggande kunskap om :

  • vad pornografi är
  • innehållet i pornografin
  • vilka skadeverkningar pornografin har på de som konsumerar såväl som de som medverkar och utnyttjas av porrindustrin
  • på vilket sätt pornografin har inflytande över och påverkar vår kultur

Materialet finns tillgängligt via vår läroplattform Learnify som du kommer till direkt om du klickar här.

Ladda ner studiematerialet:

Studiehandledning (pdf) Ladda ner.
Studieplan (pdf) Ladda ner.

För att enkelt komma igång kan ni följa dessa fem steg:

  1. Samla en grupp med liknande intressen. Det finns mängder med saker som du kan starta en studiecirkel om.
  2. Välj ut en cirkelledare i gruppen. Cirkelledaren ansvarar för att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta och hur ni ska träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar på 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Kontakta oss, så får cirkelledaren ett introduktionsmöte med en verksamhetsutvecklare.
  5. Skriv en studieplan för ert arbete.
  6. Gå in på https://startacirkel.nbv.se/ och registrera din studiecirkel, du kan också kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare.