En inspirationsbok i det svenska språket.Flertalet avsnitt innehåller även en del övningar och kluriga frågor som passar bra för studiecirkeln.

Boken innehåller avsnitt om t.ex. synonymer, ordkombinationer, svårstavade ord, slang, dialekter, gamla ord, ordspråk, facktermer och ironi.

”Boken ger en omfattande och heltäckande översikt över alla de synvinklar ur vilka orden i svenskan kan betraktas. Grammatik, ordsemantik och ordanvändning presenteras på ett lättbegripligt sätt och inte minst med mängder av exempel, som i sig innebär att läsaren lär sig en hel del nya ord.

De rikhaltiga övningarna borgar ytterligare för detta. Det är bara att hoppas att Ord till tusen kommer att användas flitigt inom skola och studieverksamhet, dels av inlärarna själva men även som en inspirationskälla för lärare och cirkelledare.”

Peter af Trampe
Docent i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.