Det finns ett samband mellan våra vanor, vårt beteende och hur vi ser på alkoholen som samhällsproblem.

 Nykterister ser större problem än de som dricker utan egna påtagliga problem. De som har eller haft eget missbruk och har ett latent beroende är de allra flesta nästan rabiata motståndare till alkohol.

Syftet med studiematerialet  är att nyansera bilden och göra alkoholfrågan till en kommunal angelägenhet.

Material:

Studieplan