Olikfientlighet tar med dig på en inre resa, med film- och litteraturtips, som kan förändra dig som människa.

 Du avgör själv, tillsammans med de andra i studiecirkeln, hur långt du vill resa - hur mycket du vill utmana dina värderingar. Det du behöver med dig i resväskan är öppna sinnen och ett litet mått av mod. 

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.