Bertil Lindberg har forskat kring vad som hände med IOGT:s grundare i Sverige - Olof Bergström.

Föreläsningen handlar om hur idén om nykterhet (eller kanske behovet av) växte till en folkrörelse som spreds ut över världen och så småningom också landade i Sverige. Det handlar alltså om nykterhetsrörelsens historia.

Föreläsningen är 45 minuter , de datum och namn som nämns i föreläsningen kan du ladda ner  här.

Föreläsningen gjordes i samverkan mellan NBV och Nykterhetshistoriska Sällskapet, ni kan läsa mer om sällskapet på deras hemsida.