För att stödja studiecirkelledare i verksamheten med asylsökande har Studieförbunden tagit fram ett gemensamt studiecirkelmaterial.

”Ny kunskap och kontakt” ska ge cirkelledare tillfälle att diskutera, reflektera och fundera över sina egna förutsättningar, värderingar och förhållningssätt vad det gäller verksamhet med asylsökande. Materialet är uppdelat till tre studiecirkeltillfällen och riktar sig direkt till cirkelledare. Varje cirkelträff innehåller förslag på frågeställningar utifrån olika teman samt läs-och filmtips. ”Ny kunskap och kontakt” kommer att distribueras via www.studieforbunden.se

Träff 1 Folkbildning
Föreningsmänniska, medmänniska och studiecirkelledare 
Första träffen berör frågor om vilken roll cirkelledare kan få och vilka gränsdragningsfrågor ledaren kan behöva hantera. Studiecirkeln, folkbildningen och cirkelledarens roll och styrkor diskuteras.

Träff 2 Bemötande
Vägledning och hållbarhet
Den andra träffen bygger på frågeställningar om bemötande av människor har eller fortfarande befinner sig i en kris. Hur deltagares bakgrund påverkar dynamiken i en cirkel och om det finns någon balans mellan medmänsklig och professionell cirkelledare.

Träff 3 Värderingar
Rättigheter och fördjupning
Den tredje träffen belyser frågor om kultur, tradition och religion samt hur dessa påverkar integration och etablering i det svenska samhället. Skillnader i demokratiska rättigheter och möjligheter att påverka ens egen livssituation lyfts fram.

Material:

Ny kunskap och kontakt 
Introduktion