Välkommen till studiecirkeln!

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar.

Det här materialet är framtaget av studieförbundet NBV. Kontakta NBV i er region om ni har frågor om upplägg på cirklar eller annan folkbildning. Kontaktuppgifter hittar ni på www.nbv.se

Materialet är indelat i fem träffar. Under träff 2 finns fördjupningar kring alkohol, narkotika och tobak. Väljer ni att fördjupa er i alla tre områden så behöver ni lägga till ytterligare 1-2 träffar.

Träff 1: Varför en Skuggstrategi?
Varför behövs en ANDTS-strategi och varför en skuggstrategi? Och vem har mandat och ansvar för frågorna nationellt, regionalt och lokalt?

Träff 2: Hur ser situationen ut?
Här lär ni er mer om nuvarande situation, skadeläge och politik kring alkohol, narkotika och tobak. En träff som kan bli upp till tre träffar om ni vill fördjupa er i alla tre områden.

Träff 3: Det här borde göras.
Här diskuterar ni förslag på insatser och funderar över vilka frågor ni vill påverka inom.

Träff 4: Vad vill ni förändra?
Dags att börja lägga upp er påverkansplan och diskutera mål och målgrupp.

Träff 5: Dags att agera!
Fortsatt arbete för att färdigställa er påverkansplan och bra tips och verktyg för aktivitet!

För att genomföra studiecirkeln måste ni ha minst fyra träffar.

Varje träff passar bra för ett samtal på ca två studietimmar. Materialet utgår från ANDTS-skuggstrategin, som kan vara bra att ha till hands om ni vill fördjupa er i någon del. Utdrag ur Skuggstrategin finns även i studiematerialet. Utöver texter består materialet även av korta filmer och intervjuer, som fungerar som igångsättare för samtal.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

vara minst tre deltagare som deltar vid minst tre träffar;
delta vid minst en av de tre första träffarna;
träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan vecka;
arbeta minst en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min;
träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar;
arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts.