Fortsätt att peppa varandra – och följ upp!

Genom den här studiecirkeln har ni haft möjlighet att tillsammans öka er kunskap. Ni har också skapat påverkansplaner kring en eller flera frågor. Om ni nu ska genomföra era aktiviteter enskilt eller i mindre grupper, bestäm tillsammans hur ni ändå kan använda varandra som stöd och bollplank inom gruppen.

Glöm inte heller att följa upp hur aktiviteterna gått och dela erfarenheter kring vad som fungerade bra eller vad som inte gick som planerat och varför.

Kanske vill ni ha en maillista, en sluten Facebook-grupp eller bestämma en till träff där ni stämmer av hur det går? Bestäm vilket sätt som passar er bäst!

Lycka till med era insatser!

Nästa sida:

Fler material