Dags att påverka

Ni har under några träffar diskuterat och fördjupat er kring alkohol, narkotika och tobak – och nu är det dags att gå från ord till handling och agera!

Har ni landat i vilken eller vilka insatser/frågor ni tycker är viktiga och prioriterade för er eller i er kommun eller region? Innan ni bestämmer er för om ni ska skriva en insändare, hålla ett möte med politiker eller göra en manifestation så är det bra att kartlägga hur förutsättningarna ser ut inom området.

Under denna träff påbörjar ni en påverkansplan för den fråga eller de frågor ni vill arbeta med. Ni kommer nu att prata om vad ni ska göra och vem ni ska påverka – för att på nästa träff diskutera vilka aktiviteter ni ska välja för att påverka på bästa sätt. 

Se till att en av er skriver anteckningar och sedan sänder ut till gruppen. Ska ni arbeta med flera olika insatser kan ni förstås dela upp arbetet, för varje insats kräver sin egen påverkansplan.

Men först ska vi lyssna på Kalle Dramstad, tidigare politisk sekreterare i EU-frågor för IOGT-NTO som här delar med sig av sina allra bästa påverkanstips! Filmen är drygt 4 minuter.

Nästa sida:

1. MÅL: Vad vill ni förändra?