2. MÅLGRUPP: Vem eller vilka ska ni nå?

Så, vem eller vilka behöver ni påverka för att nå ert mål? Tas besluten om frågan politiskt eller på tjänstemannanivå? Här kan ni behöva kartlägga hur det ser ut i den kommun och/eller region där ni vill påverka.

TIPS:

  • Ta reda på hur den politiska majoriteten ser ut i kommunen. Vad står i styrande politikers partiprogram? Vilka politiker sitter nära de frågor och beslut ni vill påverka? Vilka nyckelpersoner behöver ni nå? Kanske tas beslutet på politisk nivå, men bereds av en tjänsteman?
  • Pågår det några politiska processer kring frågan just nu? Finns det kommunala planer och program som rör frågan?

 

Nästa sida:

Inför nästa träff