Träff 4: Vad vill ni förändra?

Gör först en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade ni om olika insatser kring ANT och vilken eller vilka av dessa ni vill påverka kring.

- Har ni några funderingar kring det ni pratade om sist som ni vill lyfta innan ni går vidare?

Nästa sida:

Dags att påverka