Vilka frågor känns viktigast för er?

Nu har ni läst om flera av de mål och insatser som skuggstrategin lyfter fram som viktiga. Vilken eller vilka av dem tycker ni känns prioriterade, extra intressanta eller mest relevanta för er kommun/region? Vilken eller vilka frågor vill ni försöka påverka?

Ni kan både välja att arbeta med en eller flera frågor tillsammans – eller i mindre grupper eller enskilt. Oavsett fortsätter ni inom cirkeln att stötta varandra med planering, tankar och och idéer.

Inför nästa träff:
Nästa gång ska ni få prata mer om hur ni vill påverka i de frågor ni valt. Kanske är det något ni behöver ta reda på tills dess? Behöver ni mer information om frågan eller hur situationen ser ut där ni vill arbeta med den, exempelvis i er kommun eller region?

Inför nästa träff:

Nästa gång ska ni få prata mer om hur ni vill påverka i de frågor ni valt. Kanske är det något ni behöver ta reda på tills dess? Behöver ni mer information om frågan eller hur situationen ser ut där ni vill arbeta med den, exempelvis i er kommun eller region?

Nästa sida:

Träff 4: Vad vill ni förändra?