Mål: Ungas användning ska minska

Antal barn, unga och unga vuxna som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol, tobak eller spel ska minska. 

Insatser för att förhindra att någon börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol, tobak eller börjar spela om pengar måste ha en hög prioritet.

Möjligheterna att förändra beteenden och normer ökar om insatser sker på flera olika områden och aktörer i samverkan, som föräldrar, skolan, fritidssektorn, socialtjänsten, polisen, idéburna organisationer, näringslivet. Alla spelar viktiga roller i det förebyggande arbetet.

Här är några förslag på insatser. Välj de ni vill läsa mer om:

- En stor fördel med vår samverkan är att det blir korta vägar mellan oss som hjälper till. Upptäcker vi att någon använder narkotika så får de ofta träffa någon samma dag eller dagen efter. Det är viktigt för motivationen, för ofta vill de ha hjälp där och då.

Nanna, skolkurator

Nästa sida:

Mål: Minskning av skadligt bruk