Mål: Tillgången ska minska

Skuggstrategins förslag på mål: 

Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol, tobak och spel om pengar ska minska. 

För att få ner tillgången är det effektivt att arbeta med lagstiftning och regleringar av olika slag, som skattehöjningar, tillsyn och åldersgränser.

Det är insatser som utgör själva basen för den svenska ANDTS-politiken och där mycket redan finns på plats, men mer kan göras både genom att bättre tillämpa och vidareutveckla redan existerande insatser, men också utveckla nya.

Här är några förslag på insatser. Välj de ni vill läsa mer om:

 

Nästa sida:

Mål: Barn ska skyddas