Mål och insatser

Denna träff har ni möjlighet att tillsammans fundera över vilka frågor och insatser ni vill vara med och påverka kring – för att kommande träffar göra konkreta planer om hur ni ska gå tillväga, vem ni ska vända er till och på vilket sätt ni ska nå fram med ert budskap.

På kommande sidor finns en rad förslag på insatser för lokal och regional nivå. Ni väljer själva vilka insatser ni vill läsa och prata mer om, utifrån de frågor ni tycker är prioriterade, extra intressanta eller mest relevanta för er kommun /region. Insatserna är tagna ur Skuggstrategin och är här förkortade. Vill ni veta ännu mer om en specifik insats så kan ni läsa hela hela texten i skuggstrategin.

Skuggstrategin var ett förslag till regeringen om vilka mål och insatser som civilsamhällesorganisationer och forskare såg som viktiga att ha med i den kommande ANDTS-strategin. Nu har regeringen överlämnat en proposition, ett förslag, på ny strategi som riksdagen ska ta beslut om under 2021. Fram tills beslutet är taget finns möjlighet att påverka, men framförallt ska den nya strategin sedan implementeras och blir verklighet även på lokalplan – och där har ni en roll att spela!

Nästa sida:

Mål: Tillgången ska minska