Mål: Minskning av beroende

Personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar ska minska genom kunskapsbaserad vård och stöd med integrering i samhället. 

Att identifiera riskbruk, skadligt bruk och beroende tidigt och erbjuda kort rådgivning är effektivt och kan förhindra en negativ utveckling till alkoholberoende. Att tidigt identifiera problem är även angeläget när det gäller rökning och sannolikt också narkotika, dopning och spel om pengar.

För personer med samsjuklighet och en komplex problematik krävs personcentrerad vård och en god samverkan. Majoriteten av de beroende personerna har inga sociala problem och kan behandlas i primärvården. Medan de med en komplex problematik har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.  

Här är några förslag på insatser. Välj de ni vill läsa mer om:

- Samhällets syn på samverkan med organisationer har ibland varit lite raljant – men jag tror att man börjar inse att alla behövs. Vi ser väldigt tydligt att de som kommer in i ett sammanhang redan under sin behandlingstid och kan börja planera för hur livet ska fungera efteråt klarar sig mycket bättre.

Börje, LP-verksamheten

Nästa sida:

Vilka frågor känns viktigast för er?