Träff 3: Det här borde göras.

Gör först en gemensam tillbakablick. Vid förra träffen pratade ni om konsumtion, skador och dödlighet kring ANT och hur politiken inom varje område ser ut idag. Kanske ägnade ni flera träffar åt detta.

- Har ni några funderingar kring det ni pratade om sist som ni vill lyfta innan ni går vidare?

Nästa sida:

Mål och insatser